Làm gì khi con bị té u đầu?

Lấy nước quậy chung đường cho con uống (tip này để tránh bất tỉnh), rồi lấy nước đá quấn trong khăn để chườm cho con. Sau đó theo dõi xem con có biểu hiện bình thường không (tránh xuất huyết não).

Advertisements
This entry was posted in Y tế. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s