TIP NHÂN HAI SỐ, BA SỐ VỚI 11 NHANH

 

1. Số cuối để cuối

2. Số đầu để đầu

3. Lấy số đầu + số cuối nhét vô giữa. Trường hợp 2 số này cộng lại > 10, thì lấy số đầu cộng với số nhớ.

Ví dụ: 23 x11 =253 hoặc 47 x11 = số 7 để ở cuối, 4+7=11 viết 1 nhớ 1 để ở giữa, và số đầu là 4 nhớ 1 là 5

Ta cũng có thể nhẫm 3 số nhân với 11 nữa đấy,

Ví dụ: 472×11 tôi có thể nhẩm ra là 5192 các bạn nhẩm ra chưa?

1. Số cuối là 2 vẫn để 2.

2. Kế tiếp lấy sô 7+2=9 (2 số này cộng lại > 10 ta giữ lại một số và nhớ lên thôi)

3. Số kế tiếp sẽ là 4+7=11 viết 1 nhớ 1

4. Số đầu là 4 nhớ 1 là 5.

(Blog Lienrom)

Advertisements
This entry was posted in For kids. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s