MATHS – FUN ACTIVITIES TO DO AT HOME WITH “CON”


Speedy pairs to 10

Cắt thủ công 24 cards từ số 0-10 có nghĩa là sẽ có 2 số 0, 2 số 1, 2 số 2, 2 số 3, 2 số 4 nhưng đến 4 số 5, 2 số 6, 2 số 7, 2 số 8, 2 số 9, 2 số 10.  Hoặc lười thì lấy bộ bài cào, hay tiến lên móc các card ấy ra khỏi mắc công cắt dán chi cho lôi thôi. 

Trộn lẫn vào nhau và xốc đều
Biểu con tìm tất cả các cặp đến 10

Trò chơi đơn giản nhỉ nhưng không đơn giản ở chỗ tính giờ hôm nay con làm mấy phút. Lần 2, hay hôm khác chơi lại con có thắng được lần đầu (beat his/her time) hay không? Trò này luyện cho con trí nhớ cặp đến 10.

Speedy pairs to 20

Làm giống y như trên từ 10 đến 20 nhưng thêm 2 con 0 vì 0 + 20 = 20 mà, và số 10 thì có đến 4 số 10.

Đoán hình dáng

Mẹ ngồi nghĩ ra một 2-D shape chẳng hạn hình tam giác, hình tròn, hình trụ, hình vuông, hình chữ nhật, hình lục giác, hình bát giác). Yêu cầu con đặt câu hỏi và cố gắng đoán.

Mẹ chỉ trả lời “đúng” hay “sai” mà thôi, không trả lời thêm.  Chẳng hạn con sẽ hỏi “Does it has 3 sides, Mummy” hay là “Are its sides straight Mummy?”.

Quan sát thử con đoán hình đó trong vòng bao câu hỏi.

Sau đó thay phiên con nghĩ, mẹ đoán.

Giấy màu

Mẹ cắt 4 miếng giấy màu cam, xanh blue, xanh lá (green) và hồng. Con sẽ cầm theo thứ tự và Mẹ sẽ viết một phép tính cộng, trừ, nhân hay chia lên bảng cùng với câu trả lời

Chẳng hạn 1/4 của 8 là mấy?

Câu trả lời 1 : 4
Câu trả lời 2 : 8
Câu trả lời 3: 5
Câu trả lời 4: 2

Nếu con đưa được màu hồng lên vì màu hồng nằm cuối match với câu cuối thì con sẽ được 1 điểm. Ai được 10 điểm sẽ thắng, ai trả lời sai mẹ lấy súng mẹ bắn (cái này các con đòi, mẹ bảo bạo lực quá, con bảo súng này bắn lên nghe vui tai chứ đâu có ra đạn ).

Trò chơi cuối cùng dành cho 2 nhóc, mấy trò trên mình Đăng thôi,  lớp 2.

Còn đây là trò lớp 4

Chọn một phòng trong nhà và thách bé Tú kiếm ra 20 right angles trong phòng.

Đồng hồ mẹ vẽ trên giấy nhanh hơn đồng hồ  treo tường 35 phút, bảo con nói được giờ thật sự. Chỉ nghĩ trong đầu và nói ra. Bấm giờ thử con nghĩ và trả lời bao nhiêu phút.

Học cách chia bằng cục xí ngầu

Mỗi người cần một tờ giấy, chọn 5 số từ danh sách dưới nhé và ghi vào giấy của mình. Đây là list

5,  6,  8,  9,  12,  15,  20,  30,  40,  50

Thay phiên nhau thảy cục xí ngầu.  Nếu một trong các số trên giấy của mình chia được số trên cục xí ngầu thì gạch đi. Ví dụ số trên cục xí ngầu là 4 thì có thể gạch 8 hay 12 hay 40 là tùy mình.

Nếu thảy trúng số 1 coi như mất quyền

Thảy trúng số 6 được đi lần nữa

Ai mà gạch hết được 5 số người đó sẽ thắng.

(Blog Lienrom)

Advertisements
This entry was posted in For kids. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s